PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

linia

  • Lekarz rodzinny: Zapewniamy Państwu dostęp do lekarzy rodzinnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej bezpłatnie dla pacjentów , którzy złożyli deklaracje przynależności do naszej przychodni. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 , według ustalonego grafiku przyjmują lekarze rodzinni. Przed wizytą należy zgłosić się do rejestracji w celu autoryzacji i rejestracji.
  • Diagnostyka laboratoryjna: Pracownia analityki medycznej wykonuje analizy medyczne dla pacjentów ze skierowaniem od lekarzy rodzinnych naszej przychodni bezpłatnie lub też każdy pacjent na życzenie może wykonać analizy płacąc z własnej kieszeni. Punkt pobrań pracuje codziennie w godz 8.00-10.30 .Odbiór wyników odbywa się za pośrednictwem strony internetowej po otrzymaniu odpowiedniego kodu .
  • Diagnostyka obrazowa: W zakresie diagnostyki obrazowej współpracujemy z placówkami na terenie Koszalina. Pacjent ze skierowaniem od lekarza rodzinnego może wykonać rtg w miejscu wskazanym na skierowaniu lub przez rejestrację. EKG spoczynkowe może wykonać każdy pacjent na zlecenie lekarza płatnie lub jeżeli złożył deklaracje przynależności w naszej przychodni to na podstawie zlecenia od naszego lekarza rodzinnego bezpłatnie.
  • Zabiegi i iniekcje: W naszym gabinecie zabiegowym wykonujemy nieskomplikowane zabiegi pielęgniarskie oraz iniekcje na zlecenie lekarza: domięśniowe, dożylne.
  • Pielęgniarstwo środowiskowo – rodzinne: Wykonujemy iniekcje i pobrania materiału do badań laboratoryjnych również w domu pacjenta. Każdy pacjent , który zadeklarował się do pielęgniarki poz w naszej przychodni na zlecenie lekarza rodzinnego może skorzystać z tej usługi bezpłatnie.
  • Pomoc doraźna: Po godzinie 18.00 do 7.00 rano w dni powszednie oraz w soboty , niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy pomoc lekarsko – pielęgniarska zapewnia Szpital Wojewódzki w Koszalinie . Z takiej opieki można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia , a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, i zachodzi obawa , że oczekiwanie na dostępność wybranego lekarza POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta.
  • Transport sanitarny: W tym zakresie współpracujemy z firmami zajmującymi się profesjonalnie transportem sanitarnym , mającymi odpowiednie zaplecze sprzętowe i kadrowe.
  • Wizyty domowe: Na zlecenie pacjenta możemy zrealizować wizytę domową na terenie Koszalina i jego okolic. Jest to usługa pełnopłatna.
  • Rehabilitacja i fizykoterapia 

POGOTOWIE RATUNKOWE

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta ( np. utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, ostry ból w klatce piersiowej, nasilona duszność, uporczywe wymioty, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe, rozległe oparzenia, udar cieplny, porażenie prądem, agresja spowodowana chorobą psychiczną ) lub w stanach nagłych, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego . Numer telefonu : 999, lub z telefonu komórkowego 112.