Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICAL BETA posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej . Oznacza to , że pacjenci , którzy są ubezpieczeni i złożą w naszej przychodni deklarację przynależności wraz z dowodem ubezpieczenia będą mogli bezpłatnie korzystać z opieki poz . Druk deklaracji można pobrać w rejestracji oraz poniżej.

Pacjent , który otrzyma skierowanie do poradni specjalistycznych może skorzystać z wybranego przez siebie lekarza , który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia . W rejestracji otrzymacie Państwo informację o takich lekarzach . Badanie diagnostyczne ( np. laboratoryjne ) pacjent musi wykonać w miejscu wskazanym przez lekarza poz lub w rejestracji, inaczej koszt badania pokryje z własnej kieszeni. U lekarza stomatologa, ginekologa, okulisty , dermatologa , wenerologa, onkologa , psychiatry każdy może skorzystać z bezpłatnej porady bez skierowania. Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać inwalidzi wojenni i osoby represjonowane, chorzy na gruźlicę , zakażeni wirusem HIV, osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych w zakresie lecznictwa odwykowego.

Skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, także ten , który nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia , jeżeli uzna to za konieczne. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania . W okresie leczenia szpitalnego , Szpital zobowiązany jest zapewnić ubezpieczonym bezpłatnie niezbędne badania diagnostyczne , leki i wyroby medyczne . Zabronione jest wystawianie pacjentowi w trakcie jego pobytu w szpitalu recept na leki , preparaty diagnostyczne , wyroby medyczne do realizacji w aptekach ogólnodostępnych oraz zleceń na środki pomocnicze ( np. pieluchomajtki, czy pieluchy anatomiczne ) Więcej informacji na temat korzystania z bezpłatnej opieki w ramach NFZ na stronie www.nfz-gov.pl Prawa pacjenta …….

Ponadto każdy pacjent może w naszej przychodni, skorzystać prywatnie z konsultacji specjalistycznych, diagnostyki laboratoryjnej, wizyt domowych lekarskich i/lub pielęgniarskich, zabiegów pielęgniarskich ambulatoryjnie lub w domu pacjenta, szczepień ochronnych oraz rehabilitacji  i odnowy biologicznej. W przypadku usług prywatnych, pełnopłatnych nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Obsługa rejestracji pomoże Państwu w podjęciu decyzji o wyborze badań, czy też konsultacji.